JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Izsludinām PUMPURS jauniešu iniciatīvu projektu konkursu!

 

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

 

 

Ķekavas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2021. gada 20. maijam.                                  

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2021. gada 1. jūnijam. Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.07.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

  • personīgi  Ķekavas novada pašvaldības pastkastītē Gaismas ielā 19,k-9 (aploksnē, adresētu Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes tūrisma un jaunatnes darba koordinatorei),
  • pasta sūtījumā, adresējot “Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes tūrisma un jaunatnes darba koordinatorei, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123”,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Papildu informācijai un konsultācijām:        
Tālrunis: +371 26649477                
E-pasts:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (jaunatnes lietu speciāliste), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (tūrisma un jaunatnes darba koordinatore)                 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

  

 

 

  • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

 

 1. pielikums "Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā"

2. pielikums "Projekta iesnieguma veidlapa"

3. pielikums "Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā"

4. pielikums "Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem"

5. pielikums "Vērtēšanas kritēriji"

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

 

  • Informatīvie materiāli

 

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?

 

Uzsākta jauniešu aptauja

Uzsākot projektu "SA-DARBĪBA", šobrīd īstenojam Baldones novads un Ķekavas novads 13 līdz 25 gadus jauno jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Baldones un Ķekavas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Šī jauniešu aptauja būs nozīmīgs resurss turpmākās darba ar jaunatni sistēmas pilnveidē. Jauniešu aptauju ir iespējas aizpildīt elektroniski - ej.uz/sadarbiba2020

Projektu "SA-DARBĪBA" īsteno Baldones novada dome sadarbībā ar Ķekavas novada domi Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam ietvaros.

 

Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu un ilgtspējīgu jaunatnes politikas īstenošanas sistēmu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Ķekavas novadā.
Šī projekta ietvaros vēlamies analizēt esošo jaunatnes politikas īstenošanu Baldones un Ķekavas novados un izstrādāt jaunatnes politikas sistēmu jaunajam Ķekavas novadam, kas ietvertu gan jauniešu redzējumu, gan darbā ar jaunatni iesaistīto redzējumu par prioritārajiem darbības virzieniem. Veicot teritorijas kartēšanu un dokumentu analīzi, tiks apzināti esošie pašvaldības resursi darba ar jaunatni īstenošanai. Balstoties uz datu analīzi, vēlamies piedāvāt ilgtspējīgu modeli darba ar jaunatni īstenošanai, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus novada jauniešiem. Projekta rezultāti stiprinās dažādu institūciju sadarbību un lomu apzināšanos dažādās darba ar jaunatni īstenošanas situācijās. Pierādījumos balstītas jaunatnes politikas īstenošana sekmēs mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Europeers mācības jauniešiem!

?? Ja esi piedalījies brīvprātīgajā darbā, jauniešu apmaiņā vai kādā citā programmas "Erasmus+" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss" aktivitātē un vēlies iedrošināt citus piedalīties projektos, tad piesakies EuroPeers mācībām tepat Latvijā!
? Kad: no 29.09.2020. – 30.09.2020.
?? Kur: Pierīgā, Latvijā

ℹ️Vairāk info: https://jaunatne.gov.lv/…/esi-bijis-starptautisku-projektu-…

Pieteikšanās līdz 13.septembrim https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfbF74nIB_v8qaoz4…/viewform

Abu dienu garumā jaunieši neformālā vidē mācīsies dalīties ar savu personīgo pieredzi jaunatnes jomas projektos, kā arī attīstīs līderības un pasākumu organizēšanas prasmes, lai iedvesmotu citus jauniešus savā skolā, pilsētā vai reģionā izmantot ES programmu piedāvātās iespējas.

EuroPeers ir jaunieši, kuri piedalījušies programmu "Erasmus+" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektos un vēlas dalīties pieredzē ar vienaudžiem.
Papildus informācija par EuroPeers projektu meklējama šeit: www.europeers.de/international/

 

SLĒPŅI ATRASTI, ZĪMES NOSKAIDROTAS UN BALVAS SADALĪTAS!

Ķekavas novada svētkos “E-kvartāls” 20. jūnijā notika Vasaras slēpņu spēles “Ķekavas novada Spēka zīmes 2020” atklāšana. To rīkoja Ķekavas novada Tūrisma Koordinācijas centrs, Jaunatnes iniciatīvu centrs un Sporta aģentūra. Spēle norisinājās no 18. jūnija līdz 3. augustam, tajā piedalījās 140 dalībnieki – gan lieli, gan mazi.

Geocaching jeb slēpņošana pēdējos gados kļuvusi par populāru brīvā laika pavadīšanas veidu, kas aicina iet brīvā dabā un ar GPS un navigācijas ierīču palīdzību meklēt ģeoslēpņus jeb latviski vienkārši slēpņus. Ķekavas novada Vasaras slēpņu spēle bija mazliet atšķirīga no ierastās, nācās meklēt Ķekavas novada spēka zīmes. Spēles mērķis bija sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā iepazīt dabas, kultūrvēstures un citus tūrisma un vides objektus Ķekavas novadā, popularizēt auto un velobraukšanu kā lielisku iespēju aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī veicināt izziņas tūrismu Ķekavas novadā.

Aptuveni pusotru mēnesi, kad norisinājās spēle, par to dzirdējām daudz labu vārdu, īpaši par Plakanciema apkārti, kas bijusi jaunatklājums daudziem novadniekiem. Uzdevums nebija no vieglajiem, daži dalībnieki vienu otru slēpni bija meklējuši diezgan ilgi. Tomēr, kā zināms: tas, kas nāk ar grūtībām, šķiet vēl vērtīgāks! Visus aizpildītos bukletus rūpīgi pārbaudījām, jo izlozē drīkstēja piedalīties tikai pareizi aizpildītie, un no 140 iesūtītajiem tādi bija 114 bukleti, no kuriem vēlāk arī veicām starpizlozi.

6. augustā starpizlozē noskaidrojām 9 laimīgos uzvarētājus, no kuriem, savukārt, 8. augustā izlozēja galveno balvu – kalnu velosipēdu. Par tā īpašnieku kļuva baložnieks Lauris Goldbergs. Apsveicam! Astoņi no deviņiem laimīgajiem saņēma dažādas veicināšanas balvas, kuras bija sarūpējuši pasākuma sponsori: Putnu fabrika Kekava LatvijaĶekavas AvotsDabas Zirgi un smu_bratus. Jāpiebilst, ka šo deviņu laimīgo vidū bija gan Ķekavas novada, gan Baložu pilsētas un Rāmavas iedzīvotāji, kā arī dalībnieks no Baldones un pat viens rīdzinieks.

Ķekavas novads ir bagāts ar dažādiem interesantiem tūrisma objektiem. Spēlē “Ķekavas novada spēka zīmes 2020” bija iespēja apskatīt novada atpūtas vietas, kultūrvēsturiskus objektus, uzzināt nozīmīgu vēsturisku personu dzīvesgājumu, dabas vērtības un vēl daudz ko citu. "Ķekavas novada Spēka zīmes 2020" bija tik interesants un izdevies pasākums, ka visas tā organizēšanā iesaistītās puses ir lēmušas, ka šāds pasākums būtu jāpārvērš par brīnišķīgu tradīciju! Turpinājums sekos nākamgad....

Dodamies dabā pa vēl nezināmām takām, iepazīstam savu novadu, iemīlam to un esam lepni, ka dzīvojam Ķekavas novadā!

 

Relīzi sagatavoja: Diāna Spertāle, Ķekavas novada TKC

Vairāk rakstu...